Nie masz produktów w koszyku.

Informacje handlowe: +48221048403

Nie masz produktów do porównania.

Szukaj

Jeśli posiadzasz numer NIP lub gdy wysyłka następuje poza granice Europy kwota podatku VAT jest automatycznie odejmowana.

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza aplikacja gromadzi niektóre dane osobowe o Użytkownikach.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

COFFEE CULT Srl - Viale della Repubblica 7/c - 31020 - Villorba (TV) - Włochy
info@coffeeitalia.it


RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tą aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: cookies, dane dotyczące wykorzystania internetu, e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu, lokalizacja, adres, hasło, nazwa firmy, kod podatkowy, NIP, prowincja, kod pocztowy, miejscowość.              
Pozostałe gromadzone dane osobowe podane są w dalszych częściach niniejszej informacji o polityce prywatności lub w tekstach informacyjnych wyświetlanych w momencie zbierania tych danych.

Dane osobowe mogą być wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika lub gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z niniejszej aplikacji.

Ewentualne korzystanie przez niniejszą aplikację lub administratorów usług świadczonych przez osoby trzecie, a wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację, z cookies lub z innych narzędzi do śledzenia, o ile nie podano inaczej, ma na celu identyfikację Użytkownika i zarejestrowanie jego preferencji dla potrzeb ściśle związanych ze świadczeniem usługi, którą Użytkownik jest zainteresowany.

Nie udzielenie przez Użytkownika niektórych danych osobowy mogłoby spowodować uniemożliwienie tej aplikacji świadczenia usług.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dane osobowe osób trzecich opublikowane lub współdzielone za pośrednictwem tej aplikacji i zapewnia, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.


SPOSÓB I MIEJSCE PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników stosując stosowne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nie autoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, według procedur organizacji i w sposób ściśle powiązany z podanymi celami. W niektórych przypadkach, dostęp do danych mogą mieć, oprócz Administratora, także niektóre kategorie upoważnionych osób zaangażowanych w działanie strony internetowej (personel działu administracyjnego, handlowego, marketingu, działu prawnego, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy IT, agencje komunikacyjne), a także powołane, o ile okaże się to konieczne, osoby upoważnione przez administratora danych osobowych. Aktualną listę osób upoważnionych można uzyskać od Administratora danych.

MIEJSCE

Dane przetwarzane są w siedzibach operacyjnych Administratora i w każdym innym miejscu, w którym zlokalizowane są podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

OKRES GROMADZENIA DANYCH

Dane gromadzone są przez okres czasu konieczny do świadczenia usługi, o której realizację wystąpił Użytkownik, lub wymagany dla celów opisanych w niniejszym dokumencie, przy czym Użytkownik może w dowolnym momencie wystąpić o przerwanie przetwarzania lub o usunięcie danych.


WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane Użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia świadczenia usług, jak również w następujących celach: reklama, statystyka, remarketing i targeting behawioralny, kontakt z Użytkownikiem, obsługa płatności, interakcje oparte o pozycję, obsługa adresów i  wysyłka powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rejestracja i autoryzacja.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych dla każdego z tych celów podano w poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług, takich jak: reklama, statystyka, remarketing i targeting behawioralny, kontakt z Użytkownikiem, obsługa płatności, interakcje oparte o pozycję, obsługa adresów i i wysyłka powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rejestracja i autoryzacja.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych dla każdego z tych celów podano w poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach z wykorzystaniem następujących usług:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Użytkownik, podając swoje dane w formularzu kontaktowym, zezwala na ich wykorzystanie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, przesłanie kosztorysu lub w innym celu podanym w tytule formularza.             
Gromadzone dane osobowe: nazwisko, e-mail, imię i numer telefonu.

KONTAKT TELEFONICZNY

Z Użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, firma będzie się kontaktowała w celach handlowych lub promocyjnych związanych z tą aplikacją, jak również w celu spełnienia wymogów związanych ze wsparciem.           
Gromadzone dane osobowe: numer  telefonu.

OBSŁUGA ADRESÓW I WYSYŁANIA INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Usługi te umożliwiają zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów innego rodzaju, wykorzystywanych do komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą ponadto umożliwić gromadzenie danych dotyczących daty i godziny wyświetlenia powiadomień przez Użytkownika, jak również odpowiedzi Użytkownika na niech, podobnie jak informacji o kliknięciach na linki dołączone do powiadomień.

REKLAMA

Usługi te umożliwiają korzystanie z danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamowych, takich jak banery, także w związku z zainteresowaniami Użytkownika. 
Co nie oznacza, że wszystkie dane osobowe wykorzystywane są do tego celu. Dane i warunki wykorzystania podano poniżej.
Niektóre usługi wymienione poniżej mogą korzystać z cookies dla potrzeb identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę targetowania behawioralnego, to znaczy wyświetlać spersonalizowane ogłoszenia reklamowe w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika w sieci, wykryte także poza tą aplikacją. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat, sugerujemy sprawdzenie informacji o polityce prywatności w stosownych usługach.

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense to serwis reklamowy Google Inc. Serwis ten korzysta z cookies "Doubleclick", który śledzi korzystanie z tej aplikacji i zachowanie Użytkownika w powiązaniu z reklamami, produktami i oferowanymi usługami.          
Użytkownik może w dowolnym momencie zdecydować o zaprzestaniu używania cookies Doubleclick wyłączając go: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Gromadzone dane osobowe: cookies i dane dotyczące wykorzystania internetu.
Miejsce przetwarzania : USA – Privacy Policy

Direct Email Marketing (DEM) (TA APLIKACJA)

Ta aplikacja korzysta z danych Użytkownika w celu wysyłania propozycji o charakterze handlowym dotyczących usług i produktów dostarczanych przez osoby trzecie będące stronami lub nie powiązane z produktem bądź usługą dostarczaną przez przedmiotową aplikację.       
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail.

Remarketing i Targeting BehaWioralNY

Usługi te umożliwiają niniejszej aplikacji i jej partnerom przesyłanie, optymalizację i obsługę ogłoszeń reklamowych w oparciu o korzystanie z tej aplikacji przez Użytkownika w przeszłości. W tym celu śledzone są dane dotyczące aktywności użytkownika w sieci i korzystania z cookies, informacji, które przesyłane są do partnerów, z których działalnością remarketingu i targetowania behawioralnego aplikacja jest połączona.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetingu behawioralnego dostarczana przez Google Inc., która łączy działanie tej aplikacji z reklamą sieciową Adwords oraz z cookies Doubleclick.         
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące wykorzystania internetu.          
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook remarketing to usługa remarketingu i targetingu behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc.,  która łączy działanie tej aplikacji z reklamą sieciową Facebook.               
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące wykorzystania internetu           
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetingu behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. która łączy działanie tej aplikacji z reklamą sieciową na Facebooku.              
Gromadzone dane osobowe: cookies i adres e-mail.      
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Remarketing Z Google Analytics DLA CELÓW REKLAMOWYCH (Google Inc.)

Funkcja reklamowa Google Analytics to usługa remarketingu i targetingu behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy usługę śledzenia wykorzystania internetu, realizowaną przez Google Analytics i przez jej cookies, z reklamą sieciową Adwords oraz cookies Doubleclick.
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące wykorzystania internetu.          
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

OBSŁUGA PŁATNOŚCI

Usługi obsługi płatności umożliwiają tej aplikacji procesowanie płatności wykonywanych za pomocą kart kredytowych, przelewów bankowych lub innych narzędzi. Dane wykorzystywane do zapłaty pozyskiwane są bezpośrednio przez zarządzającego wybraną usługą płatności i w żaden sposób nie są przetwarzane przez niniejszą aplikację.               
Niektóre z tych usług mogą ponadto umożliwiać zaplanowane wysyłanie powiadomień do Użytkownika, podobnie jak wiadomości e-mail zawierających faktury lub powiadomienia dotyczące zapłaty.

PayPal (Paypal)

PayPal to usługa płatnicza świadczona przez PayPal Inc., która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zapłaty on-line.        
Gromadzone dane osobowe: różnego typu dane, zgodnie z tym, co podano w polityce prywatności usługi.           
Privacy Policy

INTERAKCJE OPARTE O LOKALIZACJĘ

Geolokalizacja (ta aplikacja)

Aplikacja ta może gromadzić, wykorzystywać i współdzielić dane dotyczące położenia geograficznego Użytkownika, w celu świadczenia usług opartych o to położenie.      
Większość przeglądarek i urządzeń dostarcza predefiniowane narzędzia do odmowy śledzenia położenia geograficznego. W przypadku, gdy Użytkownik wyraźnie zezwoli na lokalizację, ta aplikacja może otrzymywać informacje o jego rzeczywistym położeniu geograficznym.
Gromadzone dane osobowe: położenie geograficzne.

STATYSTYKA

Usługi zawarte w tym dziale umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie danych dotyczących zmian lokalizacji i służą do przechowywania śladu zachowania się Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy witryny świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje gromadzone dane osobowe dla potrzeb śledzenia i analizy wykorzystania tej aplikacji, raportowania i ich współdzielenia z innymi usługami rozwijanymi przez Google. Google może wykorzystywać dane osobowe w celu wyświetlania reklamy kontekstowej oraz spersonalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące wykorzystania internetu.          
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google AdWords to usługa statystyk dostarczana przez Google Inc., która łączy dane pochodzące z reklam sieciowych Google AdWords z czynnościami wykonanymi w obrębie tej aplikacji.              
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące użytkowania          
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Rozszerzenie wyświetlania reklam dla google analytics (Google inc.)

Google Analytics na tej aplikacji może wykorzystywać reklamy oparte o interesy Google, dane na temat odbiorców reklamy będących osobami trzecimi i informacje pochodzące z cookies DoubleClick w celu rozszerzenia statystyk o dane demograficzne, zainteresowania oraz dane o interakcjach z ogłoszeniami reklamowymi.             
Gromadzone dane osobowe: cookies oraz dane dotyczące wykorzystania internetu.          
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out


DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

OBRONA W SPRAWACH SĄDOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do obrony przez Administratora w wytoczonych przez Użytkownika pozwach i w postępowaniach przygotowawczych o nadużycia popełnione przy wykorzystaniu tej aplikacji lub usług z nią związanych.           
Użytkownik oświadcza, że jest świadom, że organy administracji publicznej mogą zażądać od Administratora ujawnienia danych osobowych.

INFORMACJE SPECJALNE

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji podanych w niniejszym dziale dotyczącym polityki prywatności, niniejsza aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi informacji dodatkowych i kontekstowych dotyczących konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

LOG SYSTEMU I KONSERWACJA

Ze względów związanych z działaniem i konserwacją, niniejsza aplikacja i ewentualne usługi obce przez nią wykorzystywane mogą zbierać Log systemu, to znaczy pliki rejestrujące interakcje, które mogą zawierać także dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

INFORMACJE NIE PODANE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w dowolnym momencie od Administratora danych, korzystając z informacji kontaktowych.

KORZYSTANIE Z PRAW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Podmioty, których dotyczą dane osobowe mają prawo uzyskania, w dowolnym momencie, potwierdzenia u Administratora istnienia tych danych lub ich braku, poznania ich zawartości i pochodzenia, sprawdzenia ich dokładności lub zażądania uzupełnienia, usunięcia, aktualizacji, poprawy, przekształcenia w formę anonimową lub w blok, danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem przepisów prawa, jak również sprzeciwić się, z powodów prawnych, ich przetwarzaniu. Wnioski należy wysyłać do Administratora danych.    
Ta aplikacja nie wspiera żądań typu "Do Not Track". W celu sprawdzenia czy wspierają je ewentualne wykorzystywane usługi stron trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności, w dowolnym momencie, poprzez ich opublikowanie na niniejszej stronie. Prosimy więc o częste zaglądanie na niniejszą stronę, zwracając uwagę na datę ostatniej zmiany podaną na dole strony. W przypadku braku zgody na zmiany wprowadzone do niniejszej polityki prywatności, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z niniejszej aplikacji i może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności będzie miała zastosowanie do danych osobowych zebranych do tego momentu, chyba, że określono inaczej.

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, sporządzoną w oparciu o wzory przygotowane przez iubenda i przechowywane na jej serwerze.


DefiniCJE I ODNIESIENIA DO PRZEPISÓW

DANE OSOBOWE (LUB DaNE)

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, także pośrednio, poprzez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji, w tym także do indywidualnego numeru identyfikacyjnego.

DANE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA INTERNETU

To informacje gromadzone automatycznie przez niniejszą aplikację (lub przez aplikacje osób trzecich wykorzystywane przez niniejszą aplikację), takie jak, między innymi: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, zastosowana metoda przesłania zgłoszenia do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (sukces, błąd, itd.), kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas pobytu na każdej stronie) oraz szczegółowe informacje dotyczące ścieżki, po której Użytkownik porusza się w obrębie aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

UŻYTKOWNIK

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi być tożsama z zainteresowanym lub być przez niego upoważniona, których dane osobowe są przedmiotem przetwarzania.

ZAINTERESOWANY

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą dane osobowe.

OSOBA UPOWAŻNIONA

To osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka administracji publicznej  lub jakakolwiek inna jednostka, stowarzyszenie lub organ wyznaczony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (LUB ADMINISTRATOR)

To osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka administracji publicznej lub jakakolwiek inna jednostka, stowarzyszenie lub podmiot decydujący, także wspólnie z innym administratorem, o celach, sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wykorzystywanych narzędziach, w tym także o profilu bezpieczeństwa, w powiązaniu z działaniem i korzystaniem z niniejszej aplikacji. Administrator danych osobowych jest właścicielem niniejszej aplikacji, chyba, że podano inaczej.

NINIEJSZA APLIKACJA

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą których gromadzone są dane osobowe Użytkowników.

COOKIES

Fragmenty tekstu, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika.  

ODNIESIENIA DO PRZEPISÓW

Informacja dla Użytkowników z terytorium Europy: niniejsza informacja o polityce prywatności została sporządzona zgodnie z zaleceniami podanymi w art. 10 Dyrektywy 95/46/WE, jak również z zaleceniami Dyrektywy 2002/58/WE  zmienionej Dyrektywą 2009/136/WE, w sprawie  cookies.       
Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej aplikacji.